Bine Ati venit pe site-ul Ama Travel !

Politica Confidentialitate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
 


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice AMA TRAVEL INTERNATIONAL SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopurile colectării datelor sunt: servicii hoteliere si de turism si  reclama, marketing si publicitate.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare realizarii scopurilor precizate.

Refuzul de a furniza datele va duce la imposibilitatea incheierii valabile a contractelor de furnizare de servicii, precum si la imposibilitatea furnizarii respectivelor servicii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: reprezentantii legali ai dumneavoastra, partenerii contractuali ai operatorului, altor companii din acelasi grup cu operatorul si furnizorilor de servicii cu care operatorul lucreaza.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la mia.cornea@amatravel.ro, in atentia dlui/dnei. Anca Maria Cornea. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

 

 

AMA TRAVEL © 2018 - Toate drepturile rezervate - Creare site | Inventiv Web Designs