Bine Ati venit pe site-ul Ama Travel !

Informatii Client

CONTRACT – CADRU de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. Contract /comanda : .........../.......

 

 

S.C. AMA TRAVEL INTERNATIONAL SRL cu cu sediul social in Ilfov, Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei, Nr.17J,Bl.7,Ap.20,  punct de lucru in  BUCURESTI, Bdul Octavian Goga, nr 4, Bl M3 Sc 3, ap 53, sector 3,  tel: 021-2502110/62; fax: 021-3220103; email: office@amatravel.ro , Cod de Inregistrare Fiscala RO22815927, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/3317/2012,  titulara a Licenta de turism nr. 4720 pentru AMA TRAVEL , reprezentata prin CORNEA ANCA MARIA, in calitate de GENERAL MANAGER, denumita in continuare Agentia

si

Turistul ...............................

 

I.Obiectul contractului îl constituie vanzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucherul anexat contractului si eliberarea documentelor de plată : ……………..

      

II. Servicii contractate / numar de persoane

Statusul rezervarii / comenzii  in momentul incheierii contractului ( in curs de confirmare)

In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport, etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa, sau va returna integral avansul.

III. Preţul total al contractului este ……  şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A-ul.

Daca factura emisa de Agentie este exprimata in valuta (eur, usd), aceasta se va achita in aceeasi moneda. In cazul in care, la cererea turistului, factura emisa de catre Agentie va fi exprimata in lei, aceasta se va intocmi la cursul BNR din ziua emiterii facturii, la care se adauga un comision de risc valutar de 2 %.  

Avansul este de …………... , plata finala se va face pana la ……………

 

                 DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI

Agentia touroperatoare se obliga sa depuna eforturi pentru asigurarea serviciilor contractate in conditii normale si la timp.

Agentia touroperatoare se obliga sa informeze turistul corect si complet, in scris sau verbal cu privire la pretul serviciilor oferite, destinatie, ruta, mijloacele de transport utilizate, tipul unitatilor de cazare, serviciile de masa si specificul acestor servicii.

Agentia touroperatoare nu se obliga sa informeze turistul cu privire la regimul pasapoartelor si al vizelor si formalitatile de sanatate necesare pentru calatorie si sedere.

Agentia touroperatoare se obliga sa ofere asigurare facultativa sau de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accident sau boala.

Agentia touroperatoare isi rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze programul turistic in anumite cazuri: calamitati naturale, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, fara a notifica turistii daca acestea intervin intr-un interval de timp prea scurt pentru a anunta toti participantii.

Aceleasi situatii pot determina schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport ori a unitatilor de cazare. In astfel de cazuri nu se pot pretinde daune sau penalizari si nici rambursarea pretului, in care programul turistic a fost realizat.  In cazul in care la unitatea de cazare confirmata este suprarezervare – “ overbooking” agentia de turism este obligata sa asigure cazarea la aceeasi  categorie de cazare cu cea confirmata ; in cazul in care varianta de cazare oferita ca alternativa este clasificata inferior , agentia de turism este obligata sa returneze diferenta de tarif dintre diferentele de confort. 

Agentia touroperatoare nu raspunde pentru amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor solicitate de reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarziere si nu datoreaza daune pentru eventualele prejudicii produse turistului de aceste intarzieri.

Agentia touroperatoare nu raspunde pentru intarzierile inregistrate in timpul derularii programului turistic din motive ce nu-i sunt imputabile, cum ar fi intarzierea curselor aeriene, conditii meteorologice nefavorabile, formalitati vamale etc. In astfel de cazuri agentia touroperatoare nu raspunde pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legaturilor, intalnirilor comerciale etc. In cazul intarzierilor turistul nu poate renunta la obligatiile asumate prin contract.

Agentia touroperatoare se obliga sa anunte  turistul  cu privire  la  eventualele  modificari  privind elementele esentiale  ale contractului, inclusiv  cu  privire  la  anularea programului turistic, cu cel putin 10 zile calendaristice inainte, daca acestea se produc din motive imputabile agentiei touroperatoare

 

                 DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI

TURISTUL are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii oferit de agentia touroperatoare inclusiv cu privire la pretul acestuia, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce. Pretul si programul pachetului de servicii se va descrie in programele anexe acestui contract. Agentia touroperatoare nu raspunde pentru prestarea defectuoasa a serviciilor specificate in sectiunea : ”PRETUL NU  INCLUDE”, acestea fiind optionale si prestate de catre partenerii locali ai agentiei touroperatoare

TURISTUL  are dreptul sa poata incheia asigurari facultative pentru asistenta in caz de boala, accident,  etc.

TURISTUL are dreptul sa faca cunoscut agentiei vanzatoare solicitarile sale speciale, in momentul efectuarii comenzii care pot fi incluse in contract, cu titlu informativ, daca sunt acceptate de cele doua parti. In cazul in care TURISTUL nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa transfere contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile prevazute in pachetul de servicii turistice contractat, cu conditia anuntarii agentiei touroperatoare de cedarea pachetul sau de servicii; ATENTIE INSA ACEASTA CONDITIE NU SE APLICA IN CAZUL OFERTELOR CU REDUCERE EARLY BOOKING (VEZI CONDITII EARLY BOOKING)

Atat TURISTUL cat si cel care preia contractul sunt responsabili, in mod solidar, de plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestor cedari.

TURISTUL poate, in orice moment, sa rezilieze partial sau integral contractul incheiat cu AGENTIA cu conditia notificarii in scris a rezilierii; daca motivul rezilierii nu este imputabil agentiei de turism, TURISTUL va despagubi pe AMA TRAVEL INTERNATIONAL pentru prejudiciul creat ca urmare a rezilierii.Pe parcursul desfasurarii  programului, TURISTUL poate renunta total sau partial la serviciile oferite; in acest caz TURISTUL nu are dreptul la despagubiri

TURISTUL poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate.

TURISTUL are obligatia  sa verifice documentele de calatorie (bilete,  asigurari etc.) precum si alte documente eliberate de AMA TRAVEL INTERNATIONAL si sa  retina toate  informatiile furnizate de reprezentantii agentiei vanzatoare, indiferent de forma prezentarii (scris sau verbal).

TURISTUL are obligatia sa sesizeze toate erorile si neconcordantele fata de serviciile comandate, imediat ce ele sunt constatate sau in termen de 5 zile, de la sfarsitul  sejurului; sesizarea se face in forma scrisa si numai in nume propriu, la fel ca si confirmarea primirii acesteia de catre AMA TRAVEL INTERNATIONAL.

Reclamatiile ulterioare sau cele formulate altfel decat in scris sau fara confirmarea primirii, nu vor fi luate in considerare. Agentia touroperatoare se obliga sa inainteze turistului un raspuns scris la sesizarile depuse la sediul sau, in termen de maxim 30 zile calendaristice

TURISTUL are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre TURIST a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.

Daca TURISTUL nu beneficiaza total sau  partial de serviciile comandate din motive neimputabile agentiei AMA TRAVEL INTERNATIONAL, TURISTUL nu poate pretinde acesteia restituirea contravalorii lor.

TURISTUL are obligatia sa despagubeasca firma transportatoare daca produce pagube  in autocar pe parcursul calatoriei. 

Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE  GROUP SA  din Bucuresti, str. Grigore Mora ,Nr. 23, telefon 021 405 7420, fax 021 405 7425.

 

               TARIFE, PRETURI, CONDITII SI TERMENE DE PLATA

Preturile si tarifele pachetelor de servicii sunt stabilite prin contract. Orice modificare (referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de contract sau orice element principal ce face obiectul contractului) la cererea titularului din contract se taxeaza cu 25 euro de persoana; schimbarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictoriu cu penalizarile de anulare a pachetului.

Preturile si tarifele cuprind  atat  contravaloarea serviciilor de baza cat si  contravaloarea  serviciilor suplimentare solicitate  de  TURIST precum  si a eventualelor taxe obligatorii.

Preturile si tarifele pot fi modificate unilateral de agentia touroperatoare ca urmare a variatiilor costurilor de transport, inclusiv costul carburantului, redeventelor si taxelor aferente serviciilor rutiere, feroviare, aeriene sau navale, a taxelor de turist sau a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

In cazul in care pretul stabilit prin contract este majorat cu peste 10%, TURISTUL  poate rezilia contractul, cu dreptul de recuperare a sumelor achitate, notificand agentiei AMA TRAVEL INTERNATIONAL intentia de reziliere, in scris, in termen de 3 zile de la data comunicarii preturilor majorate.

TURISTUL are obligatia sa achite 50% din pretul serviciilor solicitate in momentul efectuarii comenzii sau al semnarii contractului daca nu a fost facuta comanda iar restul sumei trebuie achitata pana cel tarziu cu 30 de zile inainte de inceperea programului. Daca comanda intervine in intervalul celor 30 de zile, serviciile vor fi achitate integral la data semnarii comenzii.

Nerespectarea de catre TURIST a termenelor de plata da dreptul agentiei AMA TRAVEL INTERNATIONAL sa rezilieze contractul si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.

 

        MODIFICARI, RETRAGERI, ANULARI

In cazul in care agentia touroperatoare este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului, aceasta va informa TURISTUL cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii, iar acesta urmand sa comunice agentiei in termen de 5 zile de la primirea instiintarii hotararea sa de a opta fie pentru rezilierea contractului fara plata de penalitati, fie acceptarea noilor conditii ale contractului. TURISTUL nu poate modifica unilateral nici una din prevederile contractului.

In  cazul in care TURISTUL reziliaza contractul  ca  urmare  a modificarilor  impuse  de  AMA TRAVEL INTERNATIONAL, anuleaza  calatoria  turistica  inaintea datei  de  plecare, TURISTUL poate opta fie pentru acceptarea la acelasi pret a unui alt pachet de servicii turistice  de calitate echivalenta sau superioara, fie  pentru acceptarea unui pachet de servicii de calitate inferioara, cu rambursarea diferentei de pret, ori pentru rambursarea integrala a sumelor achitate. 

In cazul in care TURISTUL  solicita efectuarea unor modificari in contract, cum ar fi modificarea datei de plecare, a numelui, a localitatii sau a hotelului, AMA TRAVEL INTERNATIONAL poate solicita despagubirea cu o suma egala cu suma de anulare-decomandare.

In cazul in care TURISTUL reziliaza contractul pentru un motiv care ii este imputabil, acesta va despagubi AMA TRAVEL INTERNATIONAL  pentru prejudiciul creat agentiei ca urmare a rezilierii. Despagubirea se poate ridica la maxim pretul serviciilor turistice care fac obiectul contractului in functie de momentul in care intervine cererea de reziliere, astfel:

OFERTE- PENALIZARI:

1)25% din costul excursie/sejurului pentru  anulare cu pana la 40 de zile inainte de plecare;

2)50% din costul excursie/sejurului pentru  anulare in intervalul 39-20 zile inainte de plecare;

3)100% din costul excursie/sejurului pentru  anulare in intervalul 19-0 zile inainte de plecare;

    In cazul nerespectarii termenelor de decomandare/anulare prevazute responsabilitatea revine clientului, respectiv agentiei.

TURISTUL nu poate solicita despagubiri agentiei in cazul in care anularea s-a facut ca urmare a nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in programul anexa, a unui caz de forta majora , si in cazul in care turistul a fost informat in termen de 10 zile calendaristice asupra acestor modificari.

In cazul in care TURISTUL, decomanda pachetul de servicii din motive medicale, rambursarea c/val pachetului de servicii  turistice se va face  de catre compania de asigurare, si numai pe baza unei asigurari storno, incheiata la contractarea pachetului.

Pentru programe si oferte speciale ( ex . oferte Last minute , Oferte speciale , Early booking ,etc) , penalizarea pentru renuntarea la servicii dupa  ce acestea au fost confirmate  si facturate este 100% din valoare.In cazul unor modificari de nume, numar de persoane, tariful rezervarii va fi recalculat la suma intreaga, fara reducerea de Ealry Booking.

 

        RECLAMATII SI LITIGII, RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Deficientele constatate de catre TURIST la fata locului, cu privire la realizarea pachetului de servicii turistice contractat, vor fi sesizate prompt, in scris, atat la receptia hotelului cat si agentiei AMA TRAVEL INTERNATIONAL, in termen de maxim 5 zile de la intoarcerea din sejur.

TURISTUL nu va  fi  despagubit daca reclamatia survine dupa termenul de  5 zile  de  la  intoarcerea din excursie si  nu are la baza confirmarea reprezentantului local. Reclamatia se poate depune la sediul AMA TRAVEL INTERNATIONAL in termen de 5 zile de la intoarcerea din excursie.

Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul programului, despre care AMA TRAVEL INTERNATIONAL nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta .

Agentia touroperatoare  este  raspunzatoare pentru buna  executare  a obligatiilor  asumate prin  contract, cu  exceptia  cazurilor  in  care  neindeplinirea sau  indeplinirea defectuasa se datoreaza TURISTULUI, cand neindeplinirea obligatiilor este atribuita unui tert, care nu este parte la contract, iar cauzele nu puteau fi prevazute sau evitate sau cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici AMA TRAVEL INTERNATIONAL, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.

Pentru daunele materiale cauzate  de  nerespectarea  de catre agentia de turism a serviciilor  cuprinse in contract, responsabilitatea acesteia privind  despagubirea TURISTULUI nu poate depasi pretul pachetului de servicii turistice inscris in contract, respectiv contravaloarea serviciilor care nu au fost prestate.

 

    CLAUZE FINALE

In cazul intermedierii de catre agentia touroperatoare a serviciilor de transport aerian, naval, feroviar sau rutier, acestea intra sub incidenta reglementarilor impuse de transportator, AMA TRAVEL INTERNATIONAL nefiind raspunzatoare de defectarea acestora sau modificarile in structura de organizare a transportului,

Contractul corespunde prevederilor legale in vigoare la data redactarii. El poate suferi modificari impuse de noua legislatie.

Turistul: Declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in  Contract  si sunt de acord cu ele

 

 

AGENTIA DE TURISM                                                                                                                               TURIST

 

 

AMA TRAVEL © 2021 - Toate drepturile rezervate - Creare site | Inventiv Web Designs